Giá AVA hôm nay

Trung bình (24h)
17,371 VND
Thấp nhất (24h)
16,778 VND
Cao nhất (24h)
17,972 VND
Khối lượng 24h
1,464,741.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,359,975.86 USD
Vốn hóa thị trường
35,456,356.69 USD

Travala.com AVA/VND

17,724 VND
+5.58% 24 giờ qua
Biểu đồ giá AVA
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:24 (UTC +7)
Tín hiệu