Giá BAND hôm nay

Trung bình (24h)
1.63 USD
Thấp nhất (24h)
1.59 USD
Cao nhất (24h)
1.67 USD
Khối lượng 24h
1,636,129.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,362,535.93 USD
Vốn hóa thị trường
232,224,726.6 USD

Band Protocol BAND/USD

1.63 USD
+2.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAND
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:32 (UTC +7)
Tín hiệu