Giá BAND hôm nay

Trung bình (24h)
41,969 VND
Thấp nhất (24h)
40,819 VND
Cao nhất (24h)
42,878 VND
Khối lượng 24h
1,639,928.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,362,915.83 USD
Vốn hóa thị trường
231,658,107.64 USD

Band Protocol BAND/VND

41,883 VND
+2.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BAND
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:41 (UTC +7)
Tín hiệu