Giá BB hôm nay

Trung bình (24h)
0.6916 USD
Thấp nhất (24h)
0.5311 USD
Cao nhất (24h)
0.792 USD
Khối lượng 24h
337,518,718.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
82,168,355.94 USD
Vốn hóa thị trường
281,339,197.31 USD

BounceBit BB/USD

0.7007 USD
+31.25% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BB
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:41 (UTC +7)
Tín hiệu