Giá BB hôm nay

Trung bình (24h)
9,329 VND
Thấp nhất (24h)
8,204 VND
Cao nhất (24h)
10,174 VND
Khối lượng 24h
51,958,676.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
47,488,565.95 USD
Vốn hóa thị trường
145,258,289.02 USD

BounceBit BB/VND

9,198 VND
+11.87% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BB
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:36 (UTC +7)
Tín hiệu