Giá BICO hôm nay

Trung bình (24h)
0.5421 USD
Thấp nhất (24h)
0.5218 USD
Cao nhất (24h)
0.6001 USD
Khối lượng 24h
10,324,381.37 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,390,944.58 USD
Vốn hóa thị trường
381,253,839.59 USD

BICONOMY BICO/USD

0.529 USD
-6.43% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BICO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:03 (UTC)
Tín hiệu