Giá BICO hôm nay

Trung bình (24h)
14,061 VND
Thấp nhất (24h)
13,107 VND
Cao nhất (24h)
14,865 VND
Khối lượng 24h
13,355,486.21 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,585,404.7 USD
Vốn hóa thị trường
415,130,418.5 USD

BICONOMY BICO/VND

14,816 VND
+13.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BICO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:57 (UTC)
Tín hiệu