Giá BIG hôm nay

Trung bình (24h)
0.000108 USD
Thấp nhất (24h)
0.000108 USD
Cao nhất (24h)
0.000108 USD
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
4.05 USD
Vốn hóa thị trường
11,227,998.79 USD

Dark Land Survival BIG/USD

0.000108 USD
24 giờ qua
Biểu đồ giá BIG
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:27 (UTC +7)
Tín hiệu