Giá BIG hôm nay

Trung bình (24h)
4 VND
Thấp nhất (24h)
3 VND
Cao nhất (24h)
5 VND
Khối lượng 24h
1,130.75 USD
KL Trung bình 10 ngày
120.4 USD
Vốn hóa thị trường
16,541,453.63 USD

Dark Land Survival BIG/VND

5 VND
+66.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BIG
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:20 (UTC +7)
Tín hiệu