Giá BLOCK hôm nay

Trung bình (24h)
0.0886 USD
Thấp nhất (24h)
0.085 USD
Cao nhất (24h)
0.0925 USD
Khối lượng 24h
174,197.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
316,133.34 USD
Vốn hóa thị trường
7,388,632.68 USD

BlockGames BLOCK/USD

0.0899 USD
+4.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BLOCK
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 16:58 (UTC +7)
Tín hiệu