Giá BLOCK hôm nay

Trung bình (24h)
2,326 VND
Thấp nhất (24h)
2,258 VND
Cao nhất (24h)
2,400 VND
Khối lượng 24h
64,362.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
422,097.33 USD
Vốn hóa thị trường
7,371,363.46 USD

BlockGames BLOCK/VND

2,294 VND
-4.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BLOCK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:15 (UTC)
Tín hiệu