Giá CTC hôm nay

Trung bình (24h)
0.7364 USD
Thấp nhất (24h)
0.7064 USD
Cao nhất (24h)
0.7759 USD
Khối lượng 24h
800,846.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
635,730.87 USD
Vốn hóa thị trường
251,908,492.64 USD

Creditcoin CTC/USD

0.7492 USD
+5.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTC
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 17:58 (UTC +7)
Tín hiệu