Giá CTC hôm nay

Trung bình (24h)
18,760 VND
Thấp nhất (24h)
17,990 VND
Cao nhất (24h)
19,398 VND
Khối lượng 24h
793,206.43 USD
KL Trung bình 10 ngày
766,899.95 USD
Vốn hóa thị trường
250,899,481.72 USD

Creditcoin CTC/VND

18,998 VND
+5.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CTC
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:10 (UTC)
Tín hiệu