Giá EPX hôm nay

Trung bình (24h)
0.000192 USD
Thấp nhất (24h)
0.000189 USD
Cao nhất (24h)
0.000201 USD
Khối lượng 24h
1,371,011.92 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,958,184.89 USD
Vốn hóa thị trường
13,953,840.82 USD

Ellipsis EPX/USD

0.000192 USD
+1.01% 24 giờ qua
Biểu đồ giá EPX
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:32 (UTC +7)
Tín hiệu