Giá EPX hôm nay

Trung bình (24h)
6 VND
Thấp nhất (24h)
5 VND
Cao nhất (24h)
6 VND
Khối lượng 24h
7,809,476.36 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,858,118.55 USD
Vốn hóa thị trường
13,621,116.65 USD

Ellipsis EPX/VND

5 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá EPX
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:37 (UTC)
Tín hiệu