Giá FIO hôm nay

Trung bình (24h)
0.0352 USD
Thấp nhất (24h)
0.0341 USD
Cao nhất (24h)
0.0368 USD
Khối lượng 24h
2,880,838.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,102,282.21 USD
Vốn hóa thị trường
26,184,174.28 USD

FIO Protocol FIO/USD

0.0348 USD
24 giờ qua
Biểu đồ giá FIO
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:29 (UTC +7)
Tín hiệu