Giá FIO hôm nay

Trung bình (24h)
845 VND
Thấp nhất (24h)
837 VND
Cao nhất (24h)
853 VND
Khối lượng 24h
906,757.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,315,372.18 USD
Vốn hóa thị trường
24,875,717.76 USD

FIO Protocol FIO/VND

850 VND
+1.07% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FIO
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:42 (UTC +7)
Tín hiệu