Giá FOR hôm nay

Trung bình (24h)
0.0198 USD
Thấp nhất (24h)
0.0188 USD
Cao nhất (24h)
0.023 USD
Khối lượng 24h
7,661,776.24 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,835,537.8 USD
Vốn hóa thị trường
15,435,870.1 USD

ForTube FOR/USD

0.0195 USD
-13.35% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FOR
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:07 (UTC +7)
Tín hiệu