Giá FOR hôm nay

Trung bình (24h)
484 VND
Thấp nhất (24h)
475 VND
Cao nhất (24h)
494 VND
Khối lượng 24h
903,083.87 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,733,184.61 USD
Vốn hóa thị trường
14,733,299.05 USD

ForTube FOR/VND

Biểu đồ giá FOR
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:38 (UTC +7)
Tín hiệu