Giá FTT hôm nay

Trung bình (24h)
1.68 USD
Thấp nhất (24h)
1.64 USD
Cao nhất (24h)
1.7 USD
Khối lượng 24h
3,287,346.66 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,593,706.66 USD
Vốn hóa thị trường
547,164,676.44 USD

FTX Token FTT/USD

1.68 USD
+0.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FTT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:09 (UTC)
Tín hiệu