Giá FTT hôm nay

Trung bình (24h)
42,915 VND
Thấp nhất (24h)
41,882 VND
Cao nhất (24h)
44,409 VND
Khối lượng 24h
4,710,546.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,596,707.39 USD
Vốn hóa thị trường
539,866,640.12 USD

FTX Token FTT/VND

42,629 VND
-1.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá FTT
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:20 (UTC +7)
Tín hiệu