Giá NOT hôm nay

Trung bình (24h)
0.00535 USD
Thấp nhất (24h)
0.0052 USD
Cao nhất (24h)
0.00549 USD
Khối lượng 24h
43,744,002.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
130,271,452.47 USD
Vốn hóa thị trường
536,440,881.68 USD

Notcoin NOT/USD

0.0053 USD
+0.06% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NOT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 18:58 (UTC +7)
Tín hiệu