Giá NOT hôm nay

Trung bình (24h)
139 VND
Thấp nhất (24h)
135 VND
Cao nhất (24h)
142 VND
Khối lượng 24h
43,411,905.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
130,563,628.44 USD
Vốn hóa thị trường
536,608,613.71 USD

Notcoin NOT/VND

137 VND
+0.74% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NOT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:51 (UTC +7)
Tín hiệu