Giá OXT hôm nay

Trung bình (24h)
0.1037 USD
Thấp nhất (24h)
0.0999 USD
Cao nhất (24h)
0.1052 USD
Khối lượng 24h
3,640,689.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,656,038.13 USD
Vốn hóa thị trường
101,049,823.54 USD

Orchid OXT/USD

0.1038 USD
+3.2% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OXT
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:41 (UTC +7)
Tín hiệu