Giá OXT hôm nay

Trung bình (24h)
2,647 VND
Thấp nhất (24h)
2,583 VND
Cao nhất (24h)
2,699 VND
Khối lượng 24h
2,604,060.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,827,252.73 USD
Vốn hóa thị trường
100,103,859.95 USD

Orchid OXT/VND

2,659 VND
+0.95% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OXT
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:12 (UTC +7)
Tín hiệu