Giá REZ hôm nay

Trung bình (24h)
0.1099 USD
Thấp nhất (24h)
0.1051 USD
Cao nhất (24h)
0.1135 USD
Khối lượng 24h
13,622,250.86 USD
KL Trung bình 10 ngày
18,960,280.19 USD
Vốn hóa thị trường
124,255,003.65 USD

Renzo REZ/USD

0.1082 USD
-0.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REZ
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:15 (UTC)
Tín hiệu