Giá REZ hôm nay

Trung bình (24h)
2,827 VND
Thấp nhất (24h)
2,704 VND
Cao nhất (24h)
2,949 VND
Khối lượng 24h
11,574,182.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,902,388.7 USD
Vốn hóa thị trường
126,922,447.68 USD

Renzo REZ/VND

2,843 VND
-0.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá REZ
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:24 (UTC)
Tín hiệu