Giá STG hôm nay

Trung bình (24h)
0.469 USD
Thấp nhất (24h)
0.4534 USD
Cao nhất (24h)
0.4863 USD
Khối lượng 24h
4,222,781.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,155,965.41 USD
Vốn hóa thị trường
92,792,445.74 USD

Stargate Finance STG/USD

0.4553 USD
-3.39% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STG
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 10:09 (UTC +7)
Tín hiệu