Giá STG hôm nay

Trung bình (24h)
12,665 VND
Thấp nhất (24h)
11,517 VND
Cao nhất (24h)
13,531 VND
Khối lượng 24h
19,031,354.84 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,954,148.21 USD
Vốn hóa thị trường
104,095,301.62 USD

Stargate Finance STG/VND

13,235 VND
+12.73% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STG
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 19:16 (UTC +7)
Tín hiệu