Giá TNSR hôm nay

Trung bình (24h)
0.9301 USD
Thấp nhất (24h)
0.8909 USD
Cao nhất (24h)
0.9728 USD
Khối lượng 24h
21,179,666.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
24,504,140.02 USD
Vốn hóa thị trường
111,601,170.1 USD

Tensor TNSR/USD

0.8999 USD
-5.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TNSR
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:40 (UTC)
Tín hiệu