Giá TNSR hôm nay

Trung bình (24h)
27,516 VND
Thấp nhất (24h)
26,251 VND
Cao nhất (24h)
28,396 VND
Khối lượng 24h
32,580,746.28 USD
KL Trung bình 10 ngày
23,898,429.87 USD
Vốn hóa thị trường
131,921,824.88 USD

Tensor TNSR/VND

27,763 VND
+4.67% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TNSR
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:34 (UTC +7)
Tín hiệu