Giá TROY hôm nay

Trung bình (24h)
0.00245 USD
Thấp nhất (24h)
0.00236 USD
Cao nhất (24h)
0.00252 USD
Khối lượng 24h
2,462,686.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,425,081.62 USD
Vốn hóa thị trường
21,321,400.75 USD

TROY TROY/USD

0.00248 USD
+4.6% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TROY
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 03:37 (UTC +7)
Tín hiệu