Giá TROY hôm nay

Trung bình (24h)
62 VND
Thấp nhất (24h)
60 VND
Cao nhất (24h)
62 VND
Khối lượng 24h
1,841,173.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,558,987.8 USD
Vốn hóa thị trường
20,144,316.27 USD

TROY TROY/VND

Biểu đồ giá TROY
Cập nhật gần nhất vào 23-05-2024 20:31 (UTC +7)
Tín hiệu