Giá VITE hôm nay

Trung bình (24h)
0.0247 USD
Thấp nhất (24h)
0.0241 USD
Cao nhất (24h)
0.0256 USD
Khối lượng 24h
1,548,407.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,281,088.51 USD
Vốn hóa thị trường
26,535,094.64 USD

VITE VITE/USD

0.0245 USD
+0.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VITE
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:03 (UTC +7)
Tín hiệu