Giá VITE hôm nay

Trung bình (24h)
622 VND
Thấp nhất (24h)
613 VND
Cao nhất (24h)
629 VND
Khối lượng 24h
702,644.69 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,258,070.13 USD
Vốn hóa thị trường
25,995,175.75 USD

VITE VITE/VND

620 VND
+1.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VITE
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 10:19 (UTC +7)
Tín hiệu