Giá WING hôm nay

Trung bình (24h)
6.08 USD
Thấp nhất (24h)
5.81 USD
Cao nhất (24h)
6.3 USD
Khối lượng 24h
2,346,109.74 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,457,263.69 USD
Vốn hóa thị trường
26,653,611.38 USD

Wing Token WING/USD

6.26 USD
+7.04% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WING
Cập nhật gần nhất vào 21-05-2024 18:14 (UTC +7)
Tín hiệu