Giá WING hôm nay

Trung bình (24h)
160,490 VND
Thấp nhất (24h)
156,798 VND
Cao nhất (24h)
163,597 VND
Khối lượng 24h
2,108,092.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,526,057.66 USD
Vốn hóa thị trường
26,714,060.82 USD

Wing Token WING/VND

160,576 VND
+2.17% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WING
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 10:10 (UTC +7)
Tín hiệu