Giá XVG hôm nay

Trung bình (24h)
0.00563 USD
Thấp nhất (24h)
0.00547 USD
Cao nhất (24h)
0.00605 USD
Khối lượng 24h
5,068,525.33 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,196,120.78 USD
Vốn hóa thị trường
98,386,100.48 USD

Verge XVG/USD

0.00599 USD
+7.33% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XVG
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 20:51 (UTC +7)
Tín hiệu