Giá XVG hôm nay

Trung bình (24h)
156 VND
Thấp nhất (24h)
153 VND
Cao nhất (24h)
161 VND
Khối lượng 24h
4,583,406.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,292,677.88 USD
Vốn hóa thị trường
102,465,728.7 USD

Verge XVG/VND

160 VND
+3.9% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XVG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:41 (UTC)
Tín hiệu