Giá ZENT hôm nay

Trung bình (24h)
1,003 VND
Thấp nhất (24h)
951 VND
Cao nhất (24h)
1,068 VND
Khối lượng 24h
3,555,675.51 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,480,790.65 USD
Vốn hóa thị trường
400,400,000 USD

Zentry ZENT/VND

1,001 VND
+3.52% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZENT
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 05:57 (UTC)
Tín hiệu