Giá ZERO hôm nay

Trung bình (24h)
0.000505 USD
Thấp nhất (24h)
0.000454 USD
Cao nhất (24h)
0.000543 USD
Khối lượng 24h
1,976,236.75 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,851,448.9 USD
Vốn hóa thị trường
471,386.1 USD

ZeroLend ZERO/USD

0.000488 USD
+7.36% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZERO
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 06:51 (UTC)
Tín hiệu