Giá ZERO hôm nay

Trung bình (24h)
14 VND
Thấp nhất (24h)
13 VND
Cao nhất (24h)
16 VND
Khối lượng 24h
2,660,206.55 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,161,898.44 USD
Vốn hóa thị trường
464,515.2 USD

ZeroLend ZERO/VND

13 VND
-13.33% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZERO
Cập nhật gần nhất vào 27-05-2024 19:57 (UTC +7)
Tín hiệu