Giá ZEUS hôm nay

Trung bình (24h)
0.4267 USD
Thấp nhất (24h)
0.4121 USD
Cao nhất (24h)
0.468 USD
Khối lượng 24h
2,368,639.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,568,934.07 USD
Vốn hóa thị trường
11,545.48 USD

Zeus Network ZEUS/USD

0.4172 USD
-4.83% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZEUS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 07:50 (UTC)
Tín hiệu