Giá ZEUS hôm nay

Trung bình (24h)
10,395 VND
Thấp nhất (24h)
10,071 VND
Cao nhất (24h)
10,833 VND
Khối lượng 24h
1,256,598.94 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,481,826.33 USD
Vốn hóa thị trường
11,545.48 USD

Zeus Network ZEUS/VND

10,120 VND
-5.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZEUS
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-19 04:12 (UTC)
Tín hiệu