Danh sách các đồng coin Altcoin theo vốn hoá thị trường

Khối lượng giao dịch
$5.59 tỷ 102.28%
Vốn hoá thị trường
$0.85 nghìn tỷ 3.15%
Cập nhật gần nhất vào 2024-06-17 17:02 (UTC)
Tất cả
Tăng giá
Giảm giá
VND
USD
91,723,553
-1.64%
15,654,224
-0.86%
3,737,575
-2.86%
13,327
+5.16%
3,386
-4.3%
10,531
-2.09%
505
-7.34%
733,938
-5.75%
3,041
+1.16%
160,434
-2.46%
376,854
-3.4%
10,903,995
-1.79%
284,554
-4.71%
15,419
-4.11%
135,269
-7.24%
296,793
-6.01%
230,559
-4.41%
628,608
-5.14%
195,873
-3.8%
201,762
-6.43%

Đồng coin Altcoin là gì?

Altcoin là sự kết hợp giữa "Alternative" và "Coin", dùng để chỉ tất cả các loại tiền điện tử khác ngoài đồng Bitcoin. Khám phá Top các đồng Altcoin hàng đầu hiện nay để chuẩn bị cho một Altcoin Season đầu tư hiệu quả.
Danh mục khác
DeFi
tokens
NFT
tokens
Việt Nam
tokens
CEX
tokens
AI
tokens
GameFi
tokens
Metaverse
tokens
Web3
tokens
Binance Launchpad
tokens
Meme
tokens
Move to Earn
tokens
Fan Token
tokens
Layer 2
tokens
ONUS Chain
tokens
LSDs
tokens
DePIN
tokens
SocialFi
tokens
BRC-20
tokens
Tài sản thực (RWA)
tokens
Stablecoin
tokens
DAO
tokens
Cơ sở hạ tầng
tokens
DEX
tokens
Oracle
tokens
Layer 1
tokens
Hệ PoS
tokens
Hệ PoW
tokens
Danh tính phi tập trung
tokens
Privacy
tokens
Vay & Cho vay
tokens
Lưu trữ
tokens
Cầu nối
tokens
Giải trí
tokens
Aggregator
tokens
Phái sinh
tokens
Mới nhất
tokens
tokens
Blockchain
tokens
Top 100
tokens
Top 2024
tokens
Trending
25 tokens
Tăng mạnh nhất
25 tokens
Giảm mạnh nhất
25 tokens
Tin tức

Câu hỏi thường gặp

Altcoins là gì?

Mùa uptrend Altcoin (Altcoin season) là gì?

Các dấu hiệu Altcoin sẽ uptrend là gì?

Các giai đoạn trong mùa coin uptrend là gì?

Bitcoin ảnh hưởng thế nào đến Altcoin?