Giá Bitcoin hôm nay

Trung bình (24h)
66,750.09 USD
Thấp nhất (24h)
60,854.99 USD
Cao nhất (24h)
68,097.33 USD
Khối lượng 24h
4.47b USD
KL Trung bình 10 ngày
2.77b USD
Vốn hóa thị trường
1.29t USD

Bitcoin BTC/USD

65,274.36 USD
-2.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:23 (UTC)
Tín hiệu