Giá LTO hôm nay

Trung bình (24h)
2,369 VND
Thấp nhất (24h)
2,318 VND
Cao nhất (24h)
2,422 VND
Khối lượng 24h
496,978.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
669,103.6 USD
Vốn hóa thị trường
40,021,031.94 USD

LTO Network LTO/VND

2,395 VND
0.8% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 621
Khối lượng 24h
496,978.54 USD
KL Trung bình 10 ngày
669,103.6 USD
Vốn hóa thị trường
40,021,031.94 USD
Cao nhất 1 năm
3,193 VND
Thấp nhất 1 năm
1,237 VND
Thấp nhất
475 VND
Cao nhất
23,225 VND
Lưu hành
425,107,774.04 LTO
Tổng cung
425,107,774.04 LTO
Biến động (1 ngày)
0.8%
Biến động (7 ngày)
6.21%
Biến động (1 tháng)
22.57%
Biến động (3 tháng)
37.17%
Biến động (Năm nay)
13.94%
Thông tin

LTO Network là một nền tảng blockchain tổng hợp, phục vụ cho quy trình thực hiện các đầu việc Pháp Lý một cách phi tập trung và tự động hóa giữa các công ty với nhau. Nhờ LTO cung cấp các giải pháp dựa trên các Hợp đồng trực tiếp, các công ty có thể tham gia và thực hiện các giao dịch, trao đổi thông tin với nhau, tổ chức chuỗi cung ứng, ủy quyền xử lý dữ liệu một cách minh bạch và tin cậy.

Mục tiêu chính của dự án là thực hiện các giao dịch pháp lý đơn giản trên blockchain. LTO Network cung cấp các hình thức hỗ trợ sau: Tạo thuận lợi và kiểm soát toàn bộ quá trình giao dịch, trao đổi thông tin giữa các bên, tạo chuỗi cung ứng kinh doanh và chuyển dữ liệu an toàn cho bên thứ ba.

LTO là Token chạy trên nền tảng của LTO Network Blockchain, với các mục đích sử dụng như sau:

  • Staking: Người sở hữu có thể dùng LTO Token để tham gia staking (nạp) và nhận phần thưởng. Đổi lại, LTO Network cũng trả thưởng cho các stake miners (người tham gia stake) bằng LTO Token.
  • Hold: Người sở hữu có thể dùng LTO để hold (lưu trữ) và nhận thưởng.Theo công bố của phía LTO Network, người dùng có thể dùng cả LTO (ERC-20) hoặc LTO Native Token để hold. Lượng hold tối thiểu là 1,000 LTO.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Layer 1
Nền tảng
Tín hiệu