Giá ROSE hôm nay

Trung bình (24h)
0.12 USD
Thấp nhất (24h)
0.12 USD
Cao nhất (24h)
0.12 USD
Khối lượng 24h
9,766,915.08 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,021,085.81 USD
Vốn hóa thị trường
788,591,478.75 USD

Oasis Network ROSE/USD

0.12 USD
2.5% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 97
Khối lượng 24h
9,766,915.08 USD
KL Trung bình 10 ngày
13,021,085.81 USD
Vốn hóa thị trường
788,591,478.75 USD
Cao nhất 1 năm
0.15 USD
Thấp nhất 1 năm
0.0368736 USD
Thấp nhất
0.030105 USD
Cao nhất
0.6 USD
Lưu hành
6,713,599,876 ROSE
Tổng cung
10,000,000,000 ROSE
Biến động (1 ngày)
2.5%
Biến động (7 ngày)
1.92%
Biến động (1 tháng)
18.55%
Biến động (3 tháng)
51.51%
Biến động (Năm nay)
13.93%
Thông tin

Oasis Network là một mạng lưới blockchain phi tập trung Layer 1 proof of stake có khả năng mở rộng, hỗ trợ quyền riêng tư, cung cấp bảo mật, cho phép người dùng quản lý và sở hữu dữ liệu của họ đồng thời khai thác các tiềm năng lợi ích của dữ liệu.

Oasis Network cung cấp tính năng bảo mật nhằm mục đích tạo ra Tokenized Data, một loại tài sản kỹ thuật số cho phép người dùng kiểm soát dữ liệu của họ và kiếm thưởng từ staking. Ngoài ra, kiến trúc ParaTime Scaling của Oasis Network còn hỗ trợ tốc độ giao dịch nhanh chóng, có khả năng mở rộng cao và khối lượng công việc lớn bằng cách tách việc thực thi khỏi sự đồng thuận.

Oasis Network Token (ROSE) là native token thuộc mạng lưới Oasis Network và được sử dụng với một số mục đích sau:

  • Được dùng để trả thưởng cho delegators và stakers, đảm bảo tính bảo mật cho mạng lưới
  • Được dùng để trả phí staking, phí giao dịch và phí ủy thác tại Consensus Layer
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Privacy
Nền tảng
Top 100
Tín hiệu