Trang chủ
/ Nghiên cứu
/ Tìm hiểu về Pyth Network

Pyth Network từ A đến Z | Thông tin, Lịch sử và Phân tích PYTH chuyên sâu

Pyth Network PYTH
icon
1%
Mạng lưới oracle phi tập trung được xây dựng trên blockchain Solana

Pyth Network là gì?

Pyth Network là một mạng lưới oracle phi tập trung được xây dựng trên blockchain Solana. Mạng lưới này cung cấp dữ liệu thị trường thời gian thực, chính xác và đáng tin cậy cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên Solana. Pyth sử dụng một thuật toán đồng thuận độc đáo để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, đồng thời cho phép các nhà cung cấp dữ liệu cạnh tranh để cung cấp dữ liệu tốt nhất.

Pyth cung cấp dữ liệu thị trường theo thời gian thực cho tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa trên hơn 50 blockchain. Hơn 95 tổ chức tham gia thị trường lớn - bao gồm Jane Street, CBOE, Binance, OKX và Bybit - đóng góp dữ liệu cho mạng lưới.

PYTH là gì?

PYTH coin là tiền điện tử gốc của Pyth Network. PYTH được phát triển trên nền tảng Solana theo tiêu chuẩn SPL. Coin PYTH được sử dụng với các mục đích như quản trị, staking tăng cường bảo mật cho mạng lưới, trả cho publisher,...

Các sản phẩm của Pyth Network

Pyth Network cung cấp nhiều sản phẩm cho nhà phát triển:

  • Price Feeds: Cung cấp giá theo thời gian thực cho hơn 400 tài sản trên hơn 40 hệ sinh thái blockchain, bao gồm Solana, Aptos, Sui, NEARCosmos.
  • Benchmarks: Cung cấp dữ liệu lịch sử về giá cả trên Pyth, có thể sử dụng cả trên chuỗi và ngoài chuỗi.
  • Entropy: Cho phép nhà phát triển tạo ra các số ngẫu nhiên an toàn trên blockchain.
Câu hỏi thường gặp
Tin Tức
reply
Chưa có bài viết nào
Dữ liệu thị trường
PYTH token
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 17:37 (UTC)