Lãi suất tiết kiệm Agribank

Là lãi suất mà Agribank chi trả cho khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Lãi suất tiền gửi Agribank dao động tùy theo kỳ hạn gửi, số tiền gửi và loại hình tài khoản tiết kiệm.

Agribank hỗ trợ khách hàng gửi tiền tiết kiệm dưới nhiều hình thức như: 

 • Lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn: Lãi suất cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank. Trả lãi cuối kỳ, trả lãi trước, trả lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc bội số của 03 tháng do khách hàng đăng ký khi mở tài khoản.
 • Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường. Lãi trả cuối kỳ. 
 • Tiền gửi góp theo định kỳ: Cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank. Lãi trả cuối kỳ.
 • Tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ: Cố định theo biểu lãi suất hiện hành của Agribank. Lãi trả cuối kỳ.
 • Tiết kiệm an sinh: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường. Lãi trả cuối kỳ. 
 • Tiết kiệm học đường: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường. Lãi trả cuối kỳ. 
 • Tiết kiệm hưu trí: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường. Lãi trả cuối kỳ. 
 • Tiết kiệm tích lũy kiều hối: Lãi suất thả nổi linh hoạt theo lãi suất thị trường. Lãi trả cuối kỳ. 

Cách tính lãi suất Agribank

Công thức tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm Agribank theo lãi suất đơn như sau: 

Số tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày thực gửi / 365

Giải thích các yếu tố trong công thức:

 • Số tiền gửi: Là số tiền bạn gửi vào tài khoản tiết kiệm ban đầu.
 • Lãi suất: Mức lãi suất (%) do ngân hàng quy định cho loại hình tiết kiệm bạn lựa chọn, được tính theo đơn vị %/năm.
 • Số ngày thực gửi: Số ngày bạn thực tế giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm, phụ thuộc vào tháng mở sổ (ví dụ: tháng 1 có 31 ngày, tháng 2 có 28 ngày, tháng 4 có 30 ngày…).

Công cụ tính lãi của ONUS là một tiện ích miễn phí giúp bạn dễ dàng tính toán số tiền lãi tiết kiệm/lãi vay ngân hàng một cách nhanh chóng và chính xác. Tham khảo ngay:

lãi suất agribank